Vad påverkar priset för en takläggning? 

Att lägga om taket kostar mycket pengar, framförallt om du har ett stort hus. Hur mycket det kostar beror på en mängd faktorer och inte bara hur stor takyta du har. Vilket material du använder dig av och vem som utför själva takläggning påverkar också vad slutpriset för takläggningen landar på. Eftersom priserna kan variera tämligen mycket kan det vara bra att räkna på och fundera kring de olika påverkande faktorerna för slutpriset innan du sätter igång med jobbet. På så sätt kanske du kan komma undan billigare än om du inte hade tänkt igenom jobbet i förhand! 

Storleken på taket 

Hur stort tak du har påverkar självklart hur mycket takläggningen kostar – http://takläggarengöteborg.se, eftersom det påverkar hur mycket material du behöver köpa in. Oavsett vem som utför takläggningen kräver arbetet tillräckligt material för att räcka till hela takytan. Därmed kan priserna variera väldigt mycket om du har ett litet tak och väljer ett billigt material, i jämförelse med om du har ett väldigt stort tak och köper in ett dyrt material. För att räkna på hur mycket takmaterial du behöver behöver du mäta hur stort ditt tak är. Mät hur många kvadratmeter ditt tak är och räkna med att lägga på lite extra ifall ett gäng takpannor går sönder under takläggningen. 

Takmaterial 

I de allra flesta fall brukar man vid en takomläggning använda sig av samma takmaterial som tidigare använts. Anledningen till detta är för att husets konstruktionen kan vara skapad för att fungera tillsammans med det takmaterialet. I vissa fall är det möjligt att byta takmaterial, och ibland rent fördelaktigt. Om inte annat kan ett byte av material spara dig en hel del pengar, men det är inte alltid en möjlighet. För att veta om det är möjligt för dig att byta från ett takmaterial till ett annat är det bäst att rådfråga en professionell takläggare. De kan behöva inspektera ditt tak för att avgöra om ett materialbyte är möjligt. 

Vem som lägger taket 

Vem som lägger taket påverkar även hur mycket arbetet kommer kosta. Om du lägger taket själv behöver du bara betala materialkostnader och kostnad för ställning och säkerhetsutrustning. Att anlita en takfirma kommer självklart kosta dig desto mer eftersom du i det fallet även behöver betala för arbetskostnaden. Om du lägger ditt egna tak kan du därför spara en del pengar, som du istället betalar med din egna tid. Om du anlitar en takläggare sparar du denna tid men behöver istället betala för det. Det som är värt att ha i åtanke är att du kan spara en hel del pengar i arbetskostnaden genom att utnyttja ROT-avdraget, Se till att räkna med detta avdrag när du väljer mellan att lägga taket själv eller att anlita en professionell takfirma. 

Webbyrån hjälper dig med din hemsida 

Som företagare är det viktigt att synas för att skapa sin en god kundkrets. Kundkretsen kommer att nå en godare ekonomisk situation och en möjlig tillväxt i sin tur blir då verklighet. Skapandet av en hemsida är det goda valet för det företag som önskar nå en bredare publik att ta del av tjänster och produkter som här erbjuds. En webbyrå arbetar kreativt var dag för att se till att hjälpa företag för att nå än fler kunder än i dagsläget där de nyttjar ett flertal olika verktyg för att göra detta till en möjlighet. Fördelarna är många med att använda sig av en webbyrå där en ökad tillväxt och ekonomisk utveckling tros vara de främsta. 

Webbyrån arbetar kreativt 

En stockholm webbyrå går att sätta i kontrast till en reklambyrå och består av personer som dagligen arbetar kreativt för att hjälpa dig som företagare att bli än mer synlig på den digitala marknaden. De är speciellt inriktade på att skapa dig en godare synlighet på sökmotorer där de också väljer att nyttja andra sociala plattformar för att göra detta möjligt. Som företagare är detta det utmärkta valet för dig som vill utöka din kundkrets. Här kan vi få hjälp med allt från SEO till design av hemsidor, till att få en redan befintlig hemsida att bli än mer attraktiv och utarbetad. De hjälper dig även vid skapandet av annonser, kampanjer, webbanalys, nyhetsbrev och mycket mer. En webbyrå utnyttjar oftast ett flertal olika sociala plattformar för att marknadsföra samt gör ditt företag allt mer attraktivt. 

Nyttjandet av en webbyrå 

Fördelarna med att vända sig till en proffsig webbyrå när det är dags att skapa en hemsida är många. En webbyrå har många års erfarenhet och en gedigen utbildning när det kommer till design vilket gör det möjligt att skapa en hemsida som tilltalar vald målgrupp vilket gör dig än mer konkurrenskraftig. Andra fördelar är att webbyrån oftast erbjuder SEO vilket gör det möjligt för ditt företag att hamna längst upp som sökresultat på sökmotorer, de skapar en god säkerhet för din hemsida samt att de nyttjar sociala plattformar och hjälper dig att nå en mycket bred krets och målgrupper. Att låta anlita en professionell webbyrå är en mycket god investering för dig som önskar nå fortsatt tillväxt och en godare ekonomi för företaget. Den digitala marknaden har vuxit sig enorm under de senaste åren, och fortsätter att växa än idag och detta är det främsta sättet som vi idag kan nå en bredare kundkrets. Låt en webbyrå hjälpa dig att nå fortsatta framgångar på en marknad där konkurrensen är mycket hög. 

Fördelar med mögelbesiktning 

“Varför göra något dyrt som jag ändå kan göra på egen hand?” är det troligtvis många som frågar sig. Men med tanke på hur bra mögel kan gömma sig i bostäder och de enorma kostnaderna utspridd mögel för med sig, är en besiktning en billig och enkel försäkring. 

 

Varför göra en mögelbesiktning? 

Det finns många som tror att det är enkelt att upptäcka mögel. Det är förstås fallet om man är tränad inom området. Men även om det låter enkelt att hitta svamp i sitt eget hus eller upptäcka en ovanligt frän doft så är det många som inte upptäcker möglet i rätt tid. 

 

Därför finns det hjälp att få. Det finns många licensierade företag som sysslar just med besiktning av bostäder och andra ytor för att upptäcka och sedan behandla mögel. Det kanske låter som en dyr affär? Oftast kostar det inte särskilt mycket att genomföra besiktningen, och här kommer en fördel. Det kostar betydligt mindre att göra en sådan besiktning istället för att låta huset bli övertaget av mögel. 

 

Även om det bara handlar om en liten skada kommer det kosta många tusenlappar att fixa. Vare sig man gör det själv eller via en byggfirma. Men har man otur kommer spridningen att vara extra stor och hela väggar eller delar av bostaden kommer då att behöva renoveras, vilket kommer bli allt utom en billig historia. Något som hade kunnat lösas med en mögelbesiktning i ett tidigare skede. 

 

Pengar och hälsa 

Att spara pengar på onödiga renoveringar på grund av mögel är en av de stora anledningarna till att göra en sådan besiktning. Det gäller även och kanske framför allt för de personer som gillar att vistas i äldre hus eller har som hobby att köpa äldre bostäder. De gamla husen har generellt större risk för att dra på sig mögel, eller redan ha det. Därför ska man se över hela huset med en välgjord besiktning som inkluderar mögel. 

 

Ur en ekonomisk synvinkel är det viktigt. Men det finns ännu viktigare orsaker, och det är hälsan. Förr eller senare är det någon som kommer att bo i det där huset – vare sig det är ett renoveringsprojekt eller relativt nytt. Att leva i en bostad med mögel är en direkt hälsorisk eftersom mögel är en typ av svamp som innehåller flera farliga partiklar. Det här kan ganska snabbt leda till att människor nära mögel får problem med andningen på kort sikt. På längre sikt kan det innebära ännu större hälsoproblem. Det är inte omöjligt att man kan utveckla någon form av astma, som inte är särskilt kul att leva med. 

 

Arbeta med service på en begravningsbyrå

När man pratar om serviceyrken tänker man kanske i första hand på handels- och restaurangbranschen. Man ska vara social och lyhörd för kunden och därmed bidra till en optimal försäljning och positiv kundupplevelse. Vad har då service med en begravningsbyrå att göra?

Första mötet med kunden

När den anhöriga till en avliden person vänder sig till byrån är det viktigt att den första kontakten blir förtroendeingivande. Den service det handlar om i det här läget är att bemöta kunden med respekt för sorgen. Om dödsfallet var oväntat kan de anhöriga vara i chocktillstånd och behöver ett extra stort stöd.

Planering inför en begravning

Inom handel och restaurang är det en lyckad affär om man skapar möjlighet till merförsäljning. God service på en begravningsbyrå handlar om korrekt och tydlig information, men också om försäljning. Ibland kan det nästan vara så att en begravningsentreprenör får vara den som bromsar lite för känslorna i samband för med ett dödsfall kan göra att man inte tänker riktigt klart. Självklart vill de anhöriga skapa en begravning med värdighet, men det behövs inget överflöd för att det ska bli bra.

Det här är en balansgång för att allt ska bli rätt från början och hela vägen fram till begravningen. Inget får gå fel för det finns inte någon andra chans att göra om det hela. De som arbetar med begravningar behöver ha en stor portion lyhördhet och etiskt tänkande för att bemöta varje kund på ett värdigt och samtidigt serviceinriktat sätt.

Uppföljning efter en begravning

Några veckor efter en begravning tar personalen på begravningsbyrån kontakt med den som står som kontaktperson för hela planeringen. Ofta har allt gått som planerat, men det kan komma fram saker i efterhand som det gäller att lyssna in och reda ut om så skulle behövas. I det här samtalet behövs också en stor lyhördhet och respekt för att sorgen nu har kommit in i en annan fas än före begravningen.

Kanske önskar de anhöriga hjälp med att ordna med tackkort eller en tack-annons i media. Servicetänk i kombination med respekt är värdefullt i det här samtalet.

Är det ett serviceyrke att arbeta på en begravningsbyrå?

Ja verkligen. Att möta människor i sorg och kanske chock kräver stor medkänsla och professionalism Parallellt med detta ska man sälja in olika tjänster och produkter så att de anhöriga får en positiv känsla utan att känna sig utnyttjade i en svår situation.

Ska jag sälja fakturor eller inte?

Det finns fördelar och nackdelar med alla finansiella tjänster – så även med att sälja fakturor. Har du funderat på att använda denna tjänst? Om det passar dig eller inte beror främst på hur du anser att fakturahanteringen sker på bästa sätt.

Jag vill ha all kontakt med kunden för att kunna hitta personliga lösningar.

I detta fall bör du inte sälja fakturor. Detta eftersom kreditbolaget tar över all kundkontakt efter att en faktura sålts. Eftersom skulden har sålts är det helt och hållet kreditföretagets ansvar att driva in skulden. Detta kan just ses som en nackdel då du inte längre har kundkontakten.

Vill du ändå nå fördelen med bättre likviditet är fakturabelåning mer passande. När fakturan belånas kommer kreditbolaget att betala ut mellan 50 % och 80 % av hela beloppet. Man får alltså mindre än om man väljer att sälja fakturor men fördelen sitter i att man äger fakturorna och därmed har all kontakt med kunden.

Jag vill förbättra likviditeten

I detta fall är det både smidigt med fakturabelåning och att sälja fakturor. Fördelen med att sälja är däremot att ett större belopp betalas när fakturan säljs mot när den belånas. Oavsett så är bägge dessa vägar mycket enkla och effektiva för att snabbt förbättra ett företags likviditet.

Jag vill minimera kreditrisken då allt för många företag inte betalar

Vad som är bäst i detta fall beror på om kunderna inte betalar alls eller om de brukar betala när det drivs in av inkasso. Har du tröttnat på kunder som hela tiden betalar efter påminnelser och där det i vissa fall till och med behövs inkasso? Då kan du sälja fakturor till ett kreditbolag som därmed tar över denna administration. De kommer att påminna, ta hand om allt inför inkassoärende och säga till när skulden är reglerad. Men skulle det uppstå en kreditförlust kommer den att belastas på ditt företag.

Får du inte ens skulden efter inkasso behöver du sälja fakturor utan regress. I korthet betyder det att du inte tar någon kreditrisk alls. Detta eftersom kreditföretaget tar risken fullt ut. Blir det en kreditförlust är det kreditföretaget som får ta den.

Jag vill förenkla fakturahanteringen och bokföringen

Att sälja fakturor är en del av enklare fakturahantering. Detta utifrån att man snabbt får betalt och att kreditbolaget sköter påminnelser och att driva in skulden. Men det är ändå fortfarande du som behöver bokföra fakturan när den blir betald. För en så enkel fakturahantering som möjligt rekommenderas istället fakturaservice (finns även med vissa andra benämningar). Via ett onlineprogram skapas en faktura som skickas iväg via systemet. När den blir betald blir den automatiskt bokförd som betald vilket gör att du slipper betala en bokföringsfirma för denna bokföringsdel.

Om projekten inom Löfbergs fastighetsförvaltning

Löfbergs har redan från början egentligen pysslat med fastighetsförvaltning vilket man kanske inte kan tro men redan på i generationen av Löfbergs valde man att förvalta sina egna lokaler. Verksamheten har nu blivit ett separat bolag inom Löfbergs som frodas och går med total framgång och det med kärnan i Karlstad.

Projekten inom deras fastighetsförvaltning
De investerade i de nya hyreshusen tillsammans med kommunen och började bygga på Bryggudden redan 2011, kommunen och Löfbergs ägde halva marken var då det började. Bryggudden kan man finna vid Inre hamn i Karlstad och det är ett område man bara ser ljust på i framtiden inom Löfbergs fastighetsförvaltning.

De bygger nu på ett område som heter Pråmkanalen och där ska det tillslut bli 45 stycken bostadsrätter. Under slutet av 2019 planerar man att vara klar med de projekt dom haft i sikte under dessa år. Det är då ett antal av 700 stycken hyresrätter och bostadsrätter inom deras fastighetsförvaltning.

De har inte bara boenden inom deras fastighetsförvaltning utan även restaurangen, gym, kontor, arbetslokaler och en hel del annat. Löfbergs har totalt investerat cirka 1 miljard i deras fastighetsförvaltning inom dessa områden.

Alla de bostäder dom håller på att bygga nu är redan sålda och de gick åt som smör i solsken vilket glädjer de som driver Löfberg. Att det är ett lyckat projekt är inte alltid säkert då det alltid så klart är en risk att investera inom fastighetsförvaltning.

Framtiden för deras fastighetsförvaltning
De är många som är oroliga för området inom fastighetsförvaltning då priserna på bostäder sägs sjunka de kommande åren men i Karlstad har man inte sett den utvecklingen som man till exempel har gjort i Stockholm. De på Löfbergs har sålt mer 60% inom deras rekrytering av fastighetsförvaltare g än de gjort tidigare så de ser bara vinster inom området som det ser ut nu. De planerar nu också en nybyggnation av ett parkeringshus då Karlstad bara växer och växer. När alla de nya människorna flyttar in så måste det finnas plats för alla bilar.

Löfbergs har alltid tyckt om att vara engagerade i den lokala befolkningen och och samhället och för deras verksamhet så är det ju bara en ren vinst inom deras fastighetsförvaltning om de människor som bor i Karlstad trivs där. Det kommer i sin tur att göra staden till en attraktiv plats att bo på och det kommer gynna bolaget som bara tycks växa och växa.

Då de tittar på deras framtid inom fastighetsförvaltning så jobbar det självklart där med år 2050, det är ett intresse dom brinner för och har förhoppningar på att utvecklas ännu mer inom området.

Varför välja webbyrå som bygger i WordPress?

Företag som behöver en ny hemsida brukar kontakta en webbyrå och be om en offert från dem. Eventuellt kontaktas flera byråer för att priserna ska kunna jämföras. Men man bör definitivt se på mer än bara priset. De flesta byråer bygger hemsidorna i WordPress men chansen att en webbyrå byggt eget publiceringsverktyg är även relativt stor. Därmed behöver man ta ställning till vilket publiceringssystem som ska användas. Det finns flera fördelar med att välja en byrå som primärt bygger sidorna i WordPress.

Hjälpen finns alltid nära

Med nästan 80 miljoner hemsidor byggda i WordPress finns hjälpen alltid nära. Du kan googla eller söka på Youtube för att tips och guider om hur olika problem kan lösas. På detta sätt behöver du inte kontakta din webbyrå (som tar betalt per timme) varje gång ett problem uppstår.

Byt webbyrå om du vill

Att kunna byta webbyrå är inte ett måste – men en extrem fördel. Skulle de du anlitar missköta sig eller drastiskt ändra prisnivå kanske ni vill söka er till ett annat alternativ. Även om det är goda relationer idag säger inget att ni kommer komma överens om några år.

Att välja en hemsida i WordPress ger denna möjlighet. Detta just eftersom de absolut flesta byråer jobbar med WordPress och därmed kan ta över och sköta den från din tidigare webbyrå som https://squib.design. Har man däremot valt en byrå som publicerar hemsidan i deras egenutvecklade system kan det bli svårare att flytta. Det är enbart de som kan hantera det underliggande systemet hos din webbyrå vilket gör att hemsidan kan behöva byggas om från grunden av den webbyrå som flytten går till.

Mobil och app-anpassad

WordPress är extremt enkelt att hantera. Detta oavsett om man sitter vid en dator, surfplatta eller mobil. Tack vare appen kan du ta ett kort med mobilen och sedan publicera bild och text snabbt på någon minut. Det ska vara lätt att publicera på egen hand oavsett om man är insatt i webbutveckling eller inte.

Plugin som underlättar marknadsföring

Tar din webbyrå extra betalt om de ska skapa Facebookknappar eller andra kopplingar till social media? Kostar det mycket att få sidan sökmotoroptimerad? Det ska det inte behöva göra. Detta tack vare att WordPress har mängder av plugins som kan gratis kan laddas in.

Genom att exempelvis använda Yoast SEO plugin kan man snabbt få en överblick över varje sidas SEO. Detta genom gröna, gula och röda markeringar som tydligt visar om förbättringar behöver ske eller inte. Lika enkelt är det att lägga in ett plugin som interagerar mot social media och ger besökarna möjlighet att gilla eller dela.

En stor fördel med WordPress är just de tusentals plugin som kan laddas hem (ibland mot en mindre kostnad) och som ger hemsidan nya funktioner. Har din webbyrå ett eget system kommer de behöva koda fram de nya funktionerna vilket därmed kostar betydligt mer än att ladda hem och aktivera ett plugin.

Plugin kan på detta sätt jämföras mot appar till en mobiltelefon. Vill du ha en mobil med förutbestämt antal appar och där du inte kan ladda hem fler? Eller en där det finns 1000-tals olika appar som kan ge din mobil nya funktioner?

Populära tryckprodukter idag

Att ge bort tryckprodukter för ett företag kan spela stor roll för ditt kundflöde. Här ska vi gå igenom vilka trycksaker som har varit populära att låta ett tryckeri trycka upp för sitt företag de senaste åren. Det är spännande att se utvecklingen i allt och har man jobbat på ett tryckeri så ser man att även tryckprodukterna följer med trenderna som kommer och går.

Vackra solkatter
Att inte bara låta ett tryckeri trycka upp praktiska och användbara saker att ge bort. Folk tycker också mycket om att pryda och göra fint. Så kanske beroende på din målgrupp så kan fina och vackra solkatter vara riktigt fint. Det är färgade glasskulpturer som lyser i vackra färger på bakgrunden som ljuset träffar då solen lyser på dom. Här måste du nog kolla beroende på vad det är för skulptur om ditt tryckeri kan trycka på dom.

Läppbalsam
Många idag använder läppbalsam för torra läppar eller bara som ren återfuktning, att din potentiella kund alltid har med sig dig överallt och tar upp en hel del gånger under en dag, kanske har liggandes framme på jobbet, på café och liknande så kommer du att synas många gånger. Om du frågar så har ditt tryckeri säkerligen något standard läppbalsam som du kan köpa av dom.

Fidget spinnare
Dessa små saker som blev otroligt populära under 2017 och 2018 måste man ju bara ta tillfälle i akt att låta sitt tryckeri trycka din logga på. Det är otroligt många som använder såna här idag i tid och otid. Många har till och med flera stycken för en hemsida för att byta mellan och beroende på din målgrupp så kan detta vara ett väldigt passande föremål att synas på, fråga ditt tryckeri om dom tycker att detta föremål är passande för dig om du är osäker. Det ger intrycket att ditt företag är up to date, är roliga och är populärt.

Mat
Människan älskar mat och alla vill väl ha en liten bit fika. Att associera sitt företag med mat kan vara ett smart drag även om det inte håller lika länge som ett föremål någon går runt med. Är det en väldigt god sak du bjuder på så kan det få fina kopplingar i folks hjärnor. Att låta ditt tryckeri trycka påsar dom du har godis i eller på en chokladbar kanske som du delar ut är en riktigt rolig idé. Dessa saker kan du dela ut på evenemang där man kanske gör något fysiskt, matcher, maraton och liknande ställen. Här kan du också ta hjälp av ditt tryckeri och fråga dom vad för typ av snacks som kan vara mest passande för just ditt företag att trycka upp.

Dags att lyxa till i badrummet?

Fick du tillbaks mer på skatten än väntat? Och tänker dig att upprustning av bostaden i princip alltid är en bra investering. Badrummet har ju sett lite halvdassigt ut i några år så det kanske är på tiden att unna sig en ordentlig badrumsrenovering. Lägger du lite extra på din badrumsrenovering kan du verkligen få en härlig spa-känsla i badrummet. Att ha badrummet hemma som en avslappnings-oas är både bra för psyket och ens vardagsnjutning. Man kanske tänker att materiella saker inte skall ha så mycket inflytande på ens liv. Men när det kommer till kritan blir dem flesta som har ett lyxigt badrum lite gladare i vardagen.

Vad är det som ger lyx-känslan egentligen?

Måste man ha en utomhus-jacuzzi i anslutning till badrummet? Är det dyrt kakel som sätter tonen eller är det ett massage-badkar som krävs för att renovera badrum stockholm? Nej egentligen inget av dessa är nödvändigt för att få fram lyx-känslan. Jag tror att det är mycket individuellt vad man anser vara lyxigt. Det beror mycket på vilken standarden för att renovera badrum stockholm och man redan är van vid och vad man uppskattar att ha i sitt badrum. Om man inte tycker om massage-badkar så är det knappast något som ger en känsla av lyx. Om man däremot verkligen tycker om ett visst kakels känsla och utseende så kan det mycket väl vara något som ger en känsla av lyx.

Gör upp en budget för din badrumsrenovering

Så vet du hur mycket du kan lägga på de olika delarna. Se till att spendera mest där det ger dig mest kräm. Alltså det som kommer göra att ditt badrum känns lyxigt för just dig. Det är ingen idé att lägga extra tusenlappar på toalettstolen om du inte bryr dig om hur den ser ut. Det finns inga regler för hur det skall gå till. Du bestämmer helt själv över din badrumsrenovering, välj smart och se till att skapa den känsla för drava.se du är ute efter i ditt badrum.

Duschkabin eller snyggt badkar?

Kanske en helt ren glas-duschkabin eller ett snyggt designer-badkar? Vilket kommer göra din vardag bäst? Det finns självfallet lösningar där man kan ha både och, det beror på storleken på ditt badrum och din budget för din badrumsrenovering. Ofta är duschkabinen mer praktisk och badkaret mer lyxigt. Har man två badrum kan man ha ena badrummet för praktiska saker som att göra sig iordning innan jobbet.