Ska jag sälja fakturor eller inte?

Det finns fördelar och nackdelar med alla finansiella tjänster – så även med att sälja fakturor. Har du funderat på att använda denna tjänst? Om det passar dig eller inte beror främst på hur du anser att fakturahanteringen sker på bästa sätt.

Jag vill ha all kontakt med kunden för att kunna hitta personliga lösningar.

I detta fall bör du inte sälja fakturor. Detta eftersom kreditbolaget tar över all kundkontakt efter att en faktura sålts. Eftersom skulden har sålts är det helt och hållet kreditföretagets ansvar att driva in skulden. Detta kan just ses som en nackdel då du inte längre har kundkontakten.

Vill du ändå nå fördelen med bättre likviditet är fakturabelåning mer passande. När fakturan belånas kommer kreditbolaget att betala ut mellan 50 % och 80 % av hela beloppet. Man får alltså mindre än om man väljer att sälja fakturor men fördelen sitter i att man äger fakturorna och därmed har all kontakt med kunden.

Jag vill förbättra likviditeten

I detta fall är det både smidigt med fakturabelåning och att sälja fakturor. Fördelen med att sälja är däremot att ett större belopp betalas när fakturan säljs mot när den belånas. Oavsett så är bägge dessa vägar mycket enkla och effektiva för att snabbt förbättra ett företags likviditet.

Jag vill minimera kreditrisken då allt för många företag inte betalar

Vad som är bäst i detta fall beror på om kunderna inte betalar alls eller om de brukar betala när det drivs in av inkasso. Har du tröttnat på kunder som hela tiden betalar efter påminnelser och där det i vissa fall till och med behövs inkasso? Då kan du sälja fakturor till ett kreditbolag som därmed tar över denna administration. De kommer att påminna, ta hand om allt inför inkassoärende och säga till när skulden är reglerad. Men skulle det uppstå en kreditförlust kommer den att belastas på ditt företag.

Får du inte ens skulden efter inkasso behöver du sälja fakturor utan regress. I korthet betyder det att du inte tar någon kreditrisk alls. Detta eftersom kreditföretaget tar risken fullt ut. Blir det en kreditförlust är det kreditföretaget som får ta den.

Jag vill förenkla fakturahanteringen och bokföringen

Att sälja fakturor är en del av enklare fakturahantering. Detta utifrån att man snabbt får betalt och att kreditbolaget sköter påminnelser och att driva in skulden. Men det är ändå fortfarande du som behöver bokföra fakturan när den blir betald. För en så enkel fakturahantering som möjligt rekommenderas istället fakturaservice (finns även med vissa andra benämningar). Via ett onlineprogram skapas en faktura som skickas iväg via systemet. När den blir betald blir den automatiskt bokförd som betald vilket gör att du slipper betala en bokföringsfirma för denna bokföringsdel.