Vad påverkar priset för en takläggning? 

Att lägga om taket kostar mycket pengar, framförallt om du har ett stort hus. Hur mycket det kostar beror på en mängd faktorer och inte bara hur stor takyta du har. Vilket material du använder dig av och vem som utför själva takläggning påverkar också vad slutpriset för takläggningen landar på. Eftersom priserna kan variera tämligen mycket kan det vara bra att räkna på och fundera kring de olika påverkande faktorerna för slutpriset innan du sätter igång med jobbet. På så sätt kanske du kan komma undan billigare än om du inte hade tänkt igenom jobbet i förhand! 

Storleken på taket 

Hur stort tak du har påverkar självklart hur mycket takläggningen kostar – http://takläggarengöteborg.se, eftersom det påverkar hur mycket material du behöver köpa in. Oavsett vem som utför takläggningen kräver arbetet tillräckligt material för att räcka till hela takytan. Därmed kan priserna variera väldigt mycket om du har ett litet tak och väljer ett billigt material, i jämförelse med om du har ett väldigt stort tak och köper in ett dyrt material. För att räkna på hur mycket takmaterial du behöver behöver du mäta hur stort ditt tak är. Mät hur många kvadratmeter ditt tak är och räkna med att lägga på lite extra ifall ett gäng takpannor går sönder under takläggningen. 

Takmaterial 

I de allra flesta fall brukar man vid en takomläggning använda sig av samma takmaterial som tidigare använts. Anledningen till detta är för att husets konstruktionen kan vara skapad för att fungera tillsammans med det takmaterialet. I vissa fall är det möjligt att byta takmaterial, och ibland rent fördelaktigt. Om inte annat kan ett byte av material spara dig en hel del pengar, men det är inte alltid en möjlighet. För att veta om det är möjligt för dig att byta från ett takmaterial till ett annat är det bäst att rådfråga en professionell takläggare. De kan behöva inspektera ditt tak för att avgöra om ett materialbyte är möjligt. 

Vem som lägger taket 

Vem som lägger taket påverkar även hur mycket arbetet kommer kosta. Om du lägger taket själv behöver du bara betala materialkostnader och kostnad för ställning och säkerhetsutrustning. Att anlita en takfirma kommer självklart kosta dig desto mer eftersom du i det fallet även behöver betala för arbetskostnaden. Om du lägger ditt egna tak kan du därför spara en del pengar, som du istället betalar med din egna tid. Om du anlitar en takläggare sparar du denna tid men behöver istället betala för det. Det som är värt att ha i åtanke är att du kan spara en hel del pengar i arbetskostnaden genom att utnyttja ROT-avdraget, Se till att räkna med detta avdrag när du väljer mellan att lägga taket själv eller att anlita en professionell takfirma.