Arbeta med service på en begravningsbyrå

När man pratar om serviceyrken tänker man kanske i första hand på handels- och restaurangbranschen. Man ska vara social och lyhörd för kunden och därmed bidra till en optimal försäljning och positiv kundupplevelse. Vad har då service med en begravningsbyrå att göra?

Första mötet med kunden

När den anhöriga till en avliden person vänder sig till byrån är det viktigt att den första kontakten blir förtroendeingivande. Den service det handlar om i det här läget är att bemöta kunden med respekt för sorgen. Om dödsfallet var oväntat kan de anhöriga vara i chocktillstånd och behöver ett extra stort stöd.

Planering inför en begravning

Inom handel och restaurang är det en lyckad affär om man skapar möjlighet till merförsäljning. God service på en begravningsbyrå handlar om korrekt och tydlig information, men också om försäljning. Ibland kan det nästan vara så att en begravningsentreprenör får vara den som bromsar lite för känslorna i samband för med ett dödsfall kan göra att man inte tänker riktigt klart. Självklart vill de anhöriga skapa en begravning med värdighet, men det behövs inget överflöd för att det ska bli bra.

Det här är en balansgång för att allt ska bli rätt från början och hela vägen fram till begravningen. Inget får gå fel för det finns inte någon andra chans att göra om det hela. De som arbetar med begravningar behöver ha en stor portion lyhördhet och etiskt tänkande för att bemöta varje kund på ett värdigt och samtidigt serviceinriktat sätt.

Uppföljning efter en begravning

Några veckor efter en begravning tar personalen på begravningsbyrån kontakt med den som står som kontaktperson för hela planeringen. Ofta har allt gått som planerat, men det kan komma fram saker i efterhand som det gäller att lyssna in och reda ut om så skulle behövas. I det här samtalet behövs också en stor lyhördhet och respekt för att sorgen nu har kommit in i en annan fas än före begravningen.

Kanske önskar de anhöriga hjälp med att ordna med tackkort eller en tack-annons i media. Servicetänk i kombination med respekt är värdefullt i det här samtalet.

Är det ett serviceyrke att arbeta på en begravningsbyrå?

Ja verkligen. Att möta människor i sorg och kanske chock kräver stor medkänsla och professionalism Parallellt med detta ska man sälja in olika tjänster och produkter så att de anhöriga får en positiv känsla utan att känna sig utnyttjade i en svår situation.